Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Sirotci nebožtíka Jana Řitky

f 254a

K tomu statku jsou sirotci dva, Mathúš a Jakub, který jest vzat od nepřátel.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto:
Na podsedku 30 Staňka Bešťáka zaplacených posledních peněz náleží 14 zl, placením po 2 zl až se předních peněz nápadníkům Pinkuštiným totiž 2 zl vyplatí.
Rúbanice v Lipinském žlebě, která jest prodána Jozefovi Krakovskýmu za 5 zl. Závdanku dáti má 1 zl a doplatiti po
1 zl.
Vinohrad v Karlové hoře zaplacený za 7 zl.
Summa statku 26 zl.
Z toho statku má se dluhu zaplatiti Matějovi Morúsovi 5 zl.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 21 zl. Dělíc to na dva díly, přijde na každého po 10 zl 15 gr.

Mathouš sirotek na díl svuoj přijal vinohrad v Karlové hoře v 7 zl, kterýž prodal Martinovi Matulíkovi za hotové peníze. A na to místo koupil sobě zase vinohrad v Gruntích. Zuostává se ještě jemu dodati na díl jeho 3 zl 15 gr.
Jakubovi od nepřátel zajatému zuostává díl jeho zouplna 10 zl 15 gr.
f 254b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jozefa Krakovského závdanku za rúbanici 1 zl. Ten přijal Matěj Morús na dluh svuoj.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Staňka Bešťáka za grunt 2 zl. Přijal je Matěj Morús na dluh svůj.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Staňka Bešťáka za grunt 2 zl. Přijal je Matěj Morús dluhu ostatek.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Staňka Bešťáka za grunt 2 zl. Ty přijal Matouš na díl svůj.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Staňka Bešťáka za grunt 2 zl. Přijal je Matouš na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Staňka Bešťáka za g[runt] 2 zl. Přijal je Matouš na díl svůj.
Více Matouš přijal roubanici v Lipinským [žlebě] na díl svůj ve 4 zl.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Staňka Bešťáka přijato za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Matoušovi na díl jeho.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Staňka Bešťáka přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Matouš na svůj díl.