Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 S[irotci] n[ebožtíka] Staňka Stejskala

f 140a

Jest jich k tomu patero, Jan, Dorota, Kateřina, Jíra, Lida a Barbora mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 70 Tomáše Mahule 30 zl.
Na vinohradě v Husí hoře v vrchu zaplatceného 1 zl 20 gr.
Kráva jedna za 3 zl.
Summa všeho statku 34 zl 20 gr.
Dluhu se našlo toto:
Pinkusce Židovce dluhu 9 zl 7 ½ gr.
Dluhu po drobno zplatceno z závdanku od Mihale 5 zl 19 gr 4 den.
Zuostává čistého statku mimo splatcení dluhu 19 zl 22 gr
6 ½ den. To dělíc na 6 dílů, přijde každýmu na díl jeho po
3 zl 8 ½ gr 2 den ½ halíře.

Příjem a vydání:
Leta 98 přijato závdanku od Tomáše Mihale[!] 6 zl. Z toho zaplatceno dluhu po drobno lidem 5 zl 19 gr 4 den a ostatek do truhlice sirotčí vloženo.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového Tomáš Mahule Barbory dílu ženy své porazil místo peněz ročních 3 zl.
Bartoňovi Kokrdovi prodána kráva, jak nahoře stojí, za
3 zl. Ty má položiti sirotkom, když koliv toho potřebovati budou. Pakliže by za živnosti své těch peněz nepoložil, tehdy aby z jeho statku jiná kráva anebo peníze za ni Lidě sirotku dáno bylo.
f 140b
Letha 1600 a 1601 přijato od Tomáše Malých za grunt dvojích peněz 6 zl. Ty sou vydány Pinkusce Židovce.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomáše Malých za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Pinkusce Židovce na dluh její.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Květoňového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno dluhu ostatek Pinkusce Židovce 2 zl 7 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Kěvětoňového za g[runt] 3 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Květoňového za grunt 2 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Martinova za grunt 2 zl. Z toho dodáno Kateřině ostatek dílu jejího 1 zl 8 ½ gr. A tak tu nic nemá na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Martinova za grunt 2 zl.