Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Raka

f 230a

K tomu jsou nápadníci tito: Matouš, Pavel, Simeon a Jan.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Požár zaplacený se dvěma roubanici za 50 zl.
Půl achtele vinohradu v Beraní hoře s boudú, presem a káděmi zaplacený za 100 zl.
Summa 150 zl.
Z toho se zaplatiti má dluhu toto:
Paterkovi za boudu 3 zl.
Ouřadu radějovskýmu 2 zl.
Summa 5 zl.
Zůstává čistého statku mimo dluhy zaplacené 145 zl. Dělíc to na 4 díly, přijde na každého po 36 zl 7 ½ gr.

Matouš přijal požár z rúbanicemi v Třešňovci a z vinohradem za 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 36 zl 7 ½ gr. Zůstává dopláceti 113 zl 22 ½ gr, placením podle ourody za vinohrad po 5 zl, za grunt po 3 zl. Rukojmě Jan Matušků, Jan Řitků
S.R.S.A N.

Pavlovi náleží dílu jeho dovzíti 36 zl 7 ½ gr. Ty jemu náležejí na podsedku Matouše bratra jeho placením po 3 zl.
f 230b
Příjem a vydání:
Letha 1606 položil Matouš Rakou 4 zl 15 gr. Z toho dáno Paterkovi na dluh 2 zl.
Týž dáno ouřadu radějovskému 1 zl 15 gr.
Písaři a ouřadu od statku 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Rakového za grunt 1 zl. Ten dán jest obci radějovské. A tak tím zaplaceno.

NB. Jakož náleželo Janovi a Simeonovi dílu jejich každému dovzíti ještě po 35 zl 22 ½ gr, což učiní všeho 71 zl 15 gr, ty jest od nich Matouš bratr jejich skoupil. A tak oni díly své zouplna docela vyzdvihli a tu nic nemají.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše Rakového za grunt 5 zl 15 gr. Z toho zaplaceno dluhu Peterkovi ostatní 1 zl.
Izákovi Čaštinskému dáno z dílu Pavlového za dluh jeho 1 zl
22 ½ gr.
Více dáno Majerovi Mojžíšovému na dluh Pavla bratra jeho
2 zl 22 ½ gr. Zuostává se ještě témuž Židu dluhu 31 zl 7 ½ gr.
Těch 31 zl 7 ½ gr jsou Židu Majerovi na gruntě
k vyupomínání odvedeny.