Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Vaňka Horákového

f 273a

Jest těch sirotkův 4, Kateřina, Dorotha, Jan, Anna a mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných toto:
Na gruntě 39 zaplaceno v summě 100 zl.
Na gruntě 38 zaplaceno 8 zl.
Na vinohradě v Gruntích Matouše Řidky 21 zl 25 gr.
Půl achtele [vinohradu] v hoře Beraní zaplacený v 60 zl.
V též hoře slově Dešťovský půl achtele [vinohradu] zaplacený v 50 zl.
Louka orací pod Kamennými doly zaplacená v 15 zl.
Roubanice orací slově Štvrtovská v Žadovcích v 30 zl.
Roubanice jiná též orací v Kotrčce zaplacená v 40 zl.
Roubanice v Třešňovci zaplacená v 10 zl.
Roubanice v Sklenářích za 1 zl.
Roubanice neb zelnice za 4 zl.
Koňského při gruntě 3, vůz 1, pluhy 2, brány 2, železa orací 2, řetězy 2, to všecko v 50 zl.
Ovec 17, kteréž se pokládají za 15 zl 8 gr.
Jalovička roční 1 za 2 zl.
Dobytka svinského vědšího i menšího 10 kusů za 7 zl.
Ručnice při gruntě 3, palaš 1, sekerka janičárská 1, to vše za 10 zl.
Vína od letha 1615 1 bečka prodaná jest za 20 zl.
Též vína od letha 1616 1 bečka za 30 zl.
Obilé na zrně, totiž suržice 17 m[ěřic] po 26 gr učiní
14 zl 22 gr.
Včel 18 oulů, každý oul po 24 gr počítaje, učiní 14 zl 12 gr.
Summa statku všeho za 504 zl 7 gr.
f 273b
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Mračinkovi na Tuří Louku za klisnu 10 zl.
Jírovi Vávrových do Radějova 2 zl.
Za oves do Velký 2 zl.
Lukášovi Vaňkovému za obuvi 2 zl 6 gr.
Sedlářovi do Strážnice 8 gr.
Summa dluhův 16 zl 14 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na každý díl po 97 zl 16 gr 3 ½ den.

Anna, mateř těch sirotků, toto přijímá:
Grunth vystavený v 100 zl, koně 3, vůz 1, pluhy 2, brány 2, železa orací 3, řetězy 2, to vše se jí dává v 50 zl, též ovec 17 za 15 zl 8 gr, jalovička roční za 2 zl, dobytka svinského za 8 zl. K tomu obilí vymlácené 17 m[ěřic] za 14 zl 22 gr, ručnice 3, palaš 1, sekerka janičárská 1, ta zbroje v 10 zl, čehož všeho učiní za 200 zl.

Roubanice orací v Žadovcích v 30 zl.
Roubanici druhou v Kotrčce v 40 zl.
Roubanici v Třešňovci v 10 zl.
Roubaničku v Sklenářích v 1 zl.
Zahrádku zelnou na Lazích v 4 zl.
Vína od letha 1616 1 bečku v 20 zl.
Včel 18 oulů v 14 zl 12 gr.
Hotových peněz přijala 3 zl 16 gr.
Summa, což Anna, mateř těch sirotků, přijímá 322 zl 28 gr.
f 274a
Z toho sobě srazila dílu svého 97 zl 16 gr 3 ½ den. Zůstane dopláceti sirotkům počna při posudcích letha 1617 po 15 zl – 235 zl 11 gr 3 ½ den.

Kateřině zanechává se 1 čtvrt achtelu vinohradu v Beraní hoře slově Štvrtovský v 30 zl. Zůstává jí doplatiti 67 zl 16 gr 3 ½ den.

Janovi zanechává se tolikéž čtvrt achtelu v Beraní hoře v 30 zl. Dostane se jemu doplatiti 67 zl 16 gr 3 ½ den.

Dorotě zanechává se půl achtele vinohradu v hoře Beraní slově Dešťovský v 50 zl. Dostane se jí doplatiti 47 zl 16 gr
3 ½ den.

Anně zanechává se loučka orací pod Kamennými doly v 15 zl. Dostane se jí doplatiti 82 zl 16 gr 3 ½ den.

Ta summa nachází se na těchto věcech:
Matka těch sirotkův dopláceti má za roubanice a jiné věci napřed psané 235 zl 11 gr 4 den.
Na gruntě 38 vyplacených peněz 8 zl.
Na vinohradech Matouše Řidky 21 zl 25 gr.
Summa 265 zl 6 gr 4 den.
Příjem a vydání:
Za 1 bečku vína utěženého letha 1615 přijato 20 zl. Z toho dluhu zaplaceno, o čemž napřed doloženo, 16 zl 14 gr.
Anně, mateři těch sirotkův, dáno 3 zl 6 gr.
f 274b
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Machového z gruntu 38 přijato peněz za grunt 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Machového přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
Téhož letha od Jana Petrova na místě Matouše Řitky za vinohrad v Gruntích přijato peněz 2 zl.
Anna, matka těch sirotků, položila za statek 8 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Mikuláše Zádverskýho za grunt na místě Jíry Machového 2 zl.
Od Ondry Popelky na místě Jana Petrového za vinohrad 2 zl.
Od Anny, matky těch sirotků, za statek 8 zl.

Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového za ouřadu, co přijali Martin Kašparů a ouřad peněz, ty jsou vydány Dorotě na podíl její, ona jich přijala 8 zl, nebo ty peníze zastaralé byly a zůstávaly za fojtem Martinem Kašparovým.

Téhož leta činí se pamět, poněvadž se nemohlo správy dáti, co se kdy pokládalo s toho statku ut supra, za fojta Nožičky Bartoň přijal na podíl na místě Doroty, manželky svej 10 zl.
Téhož leta za fojta Jana Nožičkového Jan, syn Jury Vaňkového, přijal na podíl svůj 21 zl.